Metoder för ökad noggrannhet i instationär aerodynamik (MIAU)
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syfte och mål. Syftet med projektet är att utveckla noggranna och robusta beräkningsmetoder för aerodynamisk analys av flygfarkosters egenskaper/prestanda samt aeroakustiska beräkningar för prediktering av ljudutbredning och buller. Det gemensamma med dessa analyser är att de använder avancerade turbulens- och vågutbredningsmodeller. Målet med projektet är därför att vidareutveckla noggranna turbulensupplösande metoder tillsammans med beräkningsmetoder med hög noggrannhet. Metoderna leder även till reducerade beräkningstider och förbättrad beräkningseffektivitet.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Creo Dynamics

Linkoping, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Saab Aeronautics

Linköping, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-07