Högeffektiv Ottomotor med utspädd förbränning
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Syftet med detta projekt är att studera möjligheten att införa utspädd förbränning (genom EGR eller luftöverskott) på en nedskalad ottomotor för att kraftigt reducera bränsleförbrukningen utan att öka utsläppen av kväveoxider. Projektet kommer att fokusera på utspädd förbränning, genom variabla ventilsystem, externa avgascirkuleringssystem och homogen mager förbränning.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P35561-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28