Ammonia formation over supported platinum and palladium catalysts
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Emma Adams

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Milica Folic

Haldor Topsoe

Pär Gabrielsson

Haldor Topsoe

Johan Gustafson

Lunds universitet

Lindsay R. Merte

Lunds universitet

Jonas Evertsson

Lunds universitet

Chu Zhang

Lunds universitet

Florian Bertram

Lunds universitet

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Högeffektiv Ottomotor med utspädd förbränning

Energimyndigheten (P35561-1), 2012-03-01 -- 2014-12-31.

Kompetenscentrum katalys KCK

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Energimyndigheten (22490-3), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28