Ammonia formation over supported platinum and palladium catalysts
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Emma Adams

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Milica Folic

Pär Gabrielsson

Johan Gustafson

Lindsay R. Merte

Jonas Evertsson

Chu Zhang

Florian Bertram

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC) in Asheville, North Carolina, USA, August 24-27, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08