Supported platinum and palladium catalysts for passive SCR applications
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Emma Adams

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Milica Folic

Pär Gabrielsson

Johan Gustafson

Lindsay R. Merte

Jonas Evertsson

Chu Zhang

Florian Bertram

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Presented at the 24th North American Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi