Supported platinum and palladium catalysts for passive SCR applications
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Emma Adams

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Milica Folic

Haldor Topsoe

Pär Gabrielsson

Haldor Topsoe

Johan Gustafson

Lunds universitet

Lindsay R. Merte

Lunds universitet

Jonas Evertsson

Lunds universitet

Chu Zhang

Lunds universitet

Florian Bertram

Lunds universitet

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Högeffektiv Ottomotor med utspädd förbränning

Energimyndigheten, 2012-03-01 -- 2014-12-31.

Kompetenscentrum katalys KCK

Energimyndigheten, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28