Säkra korridorer, höghastighetsreglering av långa fordonskombinationer
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Utsikten är att längre fordonskombinationer än de som avtalats I EU direktiv 96/53 kommer att bli nödvändiga för att minska miljöpåverkan av transporterat gods. De predikterade fordonskombinationerna varierar mellan 25-35 meter och innehåller minst två artikulerade leder. För att försäkra trafiksäkerhet, så är målsättningen här att svara på hur skall höghastighetsreglering realiseras för dessa lastbilskombinationer för hastigheter mellan 0-90km/h.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-04411
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28