Bromsenergiåtervinning
Forskningsprojekt , 2013

Projektets syfte är att analysera bromsenergiåtervinning för personbilar med elektrifierad drivlina. Analysen inbegriper ett flertal olika elmotorkonfigurationer och bromskoncept, inkluderande en, två och fyra motorer och med friktionsbromssystemet arbetande oberoende av eller integrerat med motorbromsen, så kallad "Blended braking" . Målet är att åstadkomma maximal energiåtervinning med bibehållen fordonsstabilitet och manövrerbarhet.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37372-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Mer information

Skapat

2015-02-27