Åldringsmekanismer och hur man förlänger livet på batterier i fordon och stationära applikationer
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Projektets syfte är att genom intelligent batteristyrning baserad på en ökad förståelse av batteriers åldrande, kunna förlänga batteriers livslängd i fordonsapplikationer samt i stationära energilager. För att kunna göra detta behöver såväl praktiska tester som förklarande teoribyggnation genomföras. Ett framgångsrikt projekt kan bidra till ökad tillförlitlighet och sänkt kostnad för fordonsbatterier och därmed underlätta introduktionen av elfordon.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Evelina Wikner

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37725-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28