Stabilitetsreglering efter en kollision (PISC)
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet syftade till att bidra till lösningar som minskar skador och olyckor som inträffar vid multipla kollisioner. Cirka 1/4 av alla olyckor är multipla kollisioner. Resultatet är en Post Impact funktion och kunskap hur den kan utvecklas vidare och implemeteras. Funktion kan undvika eller mildra multipla kollisioner. Projektet har bidragit med vetenskapliga rön inom området fordonsreglering, förarbeteende och olycksanalys. Arbetet delades upp i följande arbetspaket: Orsak till 2:a kollisionen, förarinteraktion, funktionsdesign och strategier för Post Impact Stability Control (PISC).

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Derong Yang

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28