Systemanalys av lignocellulosabaserad etanolproduktion via "High Solid SSF”
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Det främsta syftet med detta projekt är att öka kunskapen om de tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att integrera en lignocellulosabaserad etanolprocess i en massafabrik som förutom massa och etanol också producerar el och lignin. En ny processväg för etanolproduktion ska utvärderas, dvs “high solid simultaneous saccharification and fermentation”, eller så kallad “high gravity”, och jämföra våra resultat med den konventionella fermenteringsprocessen. Vi kommer att identifiera möjligheterna för effektiv värmeintegration inom massabruket, inom etanolfabriken, samt mellan bruket och etanolfabriken. Olika fall av det studerade konceptet kommer att utvärderas med avseende på ekonomisk lönsamhet och utsläpp av växthusgaser. Resultaten kommer med stor sannolikhet att kunna ligga till grund för fortsatta beslut i industrin när det gäller framtida inriktning av etanolproduktionsutvecklingen.

Deltagare

Thore Berntsson (kontakt)

Professor emeritus vid Industriella energisystem och tekniker

Valeria Lundberg

Doktorand vid Industriella energisystem och tekniker

Lisbeth Olsson

Avdelningschef vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Elin Svensson

Senior forskare vid Industriella energisystem och tekniker

Charilaos Xiros

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Innventia

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37355-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/S...

Senast uppdaterat

2018-09-06