Metodutveckling för effektiv intrgrering av energiintensiva klimatpositiva processer i industriella kluster
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Målet med projektet är att utveckla en analysmetodik baserad på s k “Total site” analysmetoden (TSA). Metoden används för att identifiera potentiella gemensamma energieffektiviseringsåtgärder i industriella kluster samt möjligheter till effektiv integration av energiintensiva klimatpositiva processer i industriella kluster. Olika fall utvärderas med hjälp av energimarknadsscenarier avseende teknoekonomiska aspeter samt potential för koldioxidutsläppsminskning. Projektet genomförs i form av en fallstudie kopplat till det kemiska komplexet i Stenungsund. Resultatet från projektet kommer att kunna användas för att göra systemanalyser för att avgöra fördelar vid samlokalisering av olika verksamheter.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Industriella energisystem och -tekniker

Roman Hackl

Doktorand vid Industriella energisystem och -tekniker

Samarbetspartners

AGA Gas AB

Göteborg, Sweden

Akzo Nobel Functional Chemicals AB

Domsjö, Sweden

Borealis AB

Stenungsund, Sweden

Ineos Sverige AB

Stenungsund, Sweden

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2015-03-05