Hållbarhet av industriell överskottsvärme - fallet Stenungssund
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet syftar till att göra en långsiktig hållbarhetsbedömning av storskaligt utnyttjande av industriell överskottsvärme. Bedömningen kommer att genomföras m.h.a. en kombination av olika bedömningsverktyg såsom energisystemmodellering, LCA och LCSA. Projektets mål är att styra mot ett hållbart energisystem.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Business Region Göteborg (BRG)

Projekt-id: RegionalfjärrvärmeiVästsv
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Energimyndigheten

Projekt-id: 37330-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-04-16