Realize: Realizing resource-efficient recycling of Vehicles
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

I ett antal arbetspaket behandlar återvinning av fordon, från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet ochden svenska industrins specifika egenskaper. Projektet tar de ett systemiskt grepp för att öka den svenska kompetensen och konkurrenskraften i att minimera avfall och maximera möjligheten att utvinna material till sitt högsta möjliga värde från fordonsåtervinningen.

Fokus i detta projekt är återvinning, men att förverkliga ekonomiskt konkurrenskraftig och slutna materialflöden kräver att aktörer i hela systemet involveras. Konsortiet av industriella aktörer från varje del av återvinningskedjan av fordon och av forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter och nödvändig teknisk och systemkompetens ger detta projekt mycket goda förutsättningar.

Deltagare

Maria Ljunggren Söderman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Magnus Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Derek Diener

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Bilretur

Stockholm, Sweden

BilSweden

Stockholm, Sweden

CIT Industriell Energi AB

Göteborg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kuusakoski Recycling Sverige AB

Spånga, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Walters Bildelar

Falkenberg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: Mistra
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/hosted/realize-sv

Senast uppdaterat

2018-11-15