Isdetektering för smart avisning av vindkraftverk
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Projektet ska ta fram en ny teknik, baserad på akustiska vågor och laser (AWL), för detektering av isbildning på rotorblad. Tekniken bygger på att kombinera två olika metoder för isdetektering, för att därigenom möjliggöra en mer effektiv avisning. En genomförargrupp bestående av personer från Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik samt WindVector kommer dels att utveckla teoretiska modeller, metoder och algoritmer, samt att bygga en demonstrator för ett AWL-baserat sensorsystem.

Deltagare

Viktor Berbyuk (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

WindVector AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2013-001475
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-03-13