Katalytisk efterbehandling av partikelemissioner
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Projektet syftar till att ge en ökad förståelse för katalytisk oxidation av partiklar. För att få ökad förståelse för katalytisk oxidation av partiklar läggs särskild vikt på att studera katalytisk oxidation i ett partikelfilter under olika reaktionsbetingelser. En filterreaktor utvecklas där både satsvis samt kontinuerlig oxidation av partiklar från förbränningsmotorer studeras med optiska metoder i kombination med analys av gasfasen.

Deltagare

Jonas Sjöblom (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Mats Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Mattias Englund

Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2012-006016
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ka...

Senast uppdaterat

2019-09-09