Pulse experiments for investigation of soot oxidation kinetics
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Mattias Englund

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Mats Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Jan Koegler

Rakshith Ramachandra

Keld Johansen

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Presented at the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi