Pulse experiments for investigation of soot oxidation kinetics
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Mattias Englund

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Mats Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Jan Koegler

Volvo Group

Rakshith Ramachandra

Volvo Cars

Keld Johansen

Haldor Topsoe

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Katalytisk efterbehandling av partikelemissioner

Energimyndigheten (2012-006016), 2013-01-01 -- 2016-04-30.

Kompetenscentrum katalys KCK

Energimyndigheten (22490-3), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28