Improved injury prediction using HBM, step 2
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Trafikrelaterade bröstkorgsskador är vanliga och kan leda till livshotande skador. Säkrare bilar med bättre skyddssystem eftersträvas. Matematiska modeller av människan kan användas för studier av alla krockarsituationer. Det råder tyvärr brist på väldefinierade och accepterade bröstskadekriterier och tröskelvärden för dessa modeller av människan. Det här projektet syftar till att utveckla och utvärdera bröstskadekriterier och skaderiskkurvor för den modell av människan som i viss utsträckning redan används vid utveckling av skyddssystem i Sverige.

Deltagare

Karin Brolin (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Johan Davidsson

Personskadeprevention

Manuel Mendoza-Vazquez

Personskadeprevention

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01287
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04