Undersökning av koncept, tillgängliga modeller och metoder användbara för prediktering, uppföljning och förbättring av fartygs energieffektivitet
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Det här projektet presenterar en state-of-the-art-analys över tillämpnings- och forskningsområdet fartygs energieffektivisering med fokus på modeller och metoder för energisystemmodellering (prediktering, uppföljning och förbättring) samt vindkraft på fartyg som ett alternativt grönt energikoncept.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-04-09