Biogas från jordbrukets restflöden
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

De senaste åren har antalet gasdrivna bilar och bussar ökat snabbt i Sverige. Detta projekt undersöker hur mycket fordonsgas Sverige och Europa skulle kunna producera av stallgödsel och skörderester från lantbruket. Detta genomförs genom att konstruera en modell av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion, med hänsyn till hur fördelningen av olika restflöden ser ut geografiskt. Modellen kommer att ha en finare geografisk upplösning än tidigare studier, vilket möjliggör en helhetsbedömning av kostnader för investeringar och drift av anläggningar för rötning och uppgradering till fordonsgas, samt transporter av substrat och rötrester. Resultatet blir en karta över potentialen för att producera biogas från lantbrukets restflöden i hela Europa. Inom projektet kommer också en djupare analys för Sverige att utföras, i samverkan med representanter från akademi, myndigheter och industri.

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Gothenburg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39124-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-29