Strategiskt forskningssamarbete mellan Chalmers och Högskolan Väst inom Produktionsteknik, (PROSAM) Fas 1&2
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN612-0208-16
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: PROSAM
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14