Strategiskt forskningssamarbete mellan Chalmers och Högskolan Väst inom Produktionsteknik, (PROSAM) Fas 1&2
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14