Porosity measurements in suspension plasma sprayed YSZ coatings using NMR cryoporometry and X-ray microscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

A large variety of coatings are used to protect structural engineering materials from corrosion, wear, and erosion, and to provide thermal insulation. In this work, yttria-stabilized zirconia coatings produced by suspension plasma spraying were investigated with respect to their microstructure and especially their porosity, as the porosity affects the thermal insulation of the underlying component. To determine porosity, pore size distribution, and pore shape, the coatings were investigated using novel advanced characterization techniques like NMR cryoporometry and X-ray microscopy. In general, the porosity is inhomogeneously distributed and the coatings showed a large variety of pore sizes ranging from a few nanometers to micrometers.

X-ray microscopy

NMR cryoporometry

Suspension plasma spraying

Porosity measurements

SEM

Yttrium-stabilized zirconium (YSZ)

Författare

Uta Klement

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Johanna Ekberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Simone Creci

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Stephen T Kelly

Carl Zeiss X-ray Microscopy, Inc.

Journal of Coatings Technology Research

1547-0091 (ISSN)

Vol. 15 4 753-757

Strategiskt forskningssamarbete mellan Chalmers och Högskolan Väst inom Produktionsteknik, (PROSAM) Fas 1&2

Västra Götalandsregionen (RUN612-0208-16), 2016-01-01 -- 2017-12-31.

Västra Götalandsregionen (PROSAM), 2014-01-01 -- 2015-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1007/s11998-018-0053-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-10