Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

För fartyg med luftkammare minskas skrovets friktionsmotstånd genom att en signifikant del av den platta skrovbottnen ersätts med en trycksatt luftkammare. Därmed sänks behovet av propulsiv effekt utan att nämnvärt minska lastutrymmet. Tidigare beräkningar och experiment har visat att skrovmotståndet (för Stena P-MAX) kan minska med upp till 20%, eller ca 25 000 MWh/år/fartyg under ideala förhållanden.Dagens beräkningsverktyg är inte tillräckliga för att ranka olika fartygsdesign. Detta forskningsprojekt avser att i en doktorsavhandling ta fram ny kunskap samt utveckla nya beräkningsmodeller för bl a dessa frågor.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Sankar Menon

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38284-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-07