Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material (EnviroMan)
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektmål är: I) Strategi att hantera och rena processvätskor och ytor, särskilt i samband med maskinbearbetning och värmebehandling, II) Innovativt hantera stoft från gjuterier, och eliminera risk för arsenikurlakning samt III) Ta fram miljö- och energifakta i IT-struktur.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/F...

Senast uppdaterat

2020-09-15