CROMM
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syftet med projektet är att utveckla ett lättanvänt och automatiserat simulerings- och visualiseringsverktyg vilket kan nyttjas i det virtuella produktionsberedningsarbetet för att optimera interaktionen mellan människa, produkt och produktionssystem.

Simulerings- och visualiseringsverktyg som utvecklas möjliggör för industrin att:

* förutspå, visualisera och utvärdera den muskuloskeletala belastningen på individer som utför ett arbete med en produkt i en produktionsmiljö.

* parallellt utföra produktionsbalansering med muskuloskeletala analyser på individen.

Projektet resulterar i en lättanvänd och automatiserad simulerings- och visualiseringsprogramvara lämpad för att optimera människa, produkt och produktionssystemsinteraktion. Med ett sådant verktyg tillgänglig kommer analyser, optimeringar och verifiering där människan är inkluderad att öka till antal och bli effektivare.

Detta leder till att:

* den fysiska arbetsmiljön blir bättre.

* produktkvaliteten ökar, då friska, hälsosamma och glada individer utför ett bättre arbete.

* utvecklingskostnaden blir lägre då tester genomförs i tidigt utvecklingsskede.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Lars Hanson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-04584
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-24