Vibrationsdämpande metamaterial (markfilter) för reduktion av markvibrationer vid sprängning i bergtäkter
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att genom pilotförsök i fält att utvärdera hur väl metoden med metamaterial (markfilter) fungerar för att sänka vibrationer i bostäder i närheten av bergtäkter där sprängning pågår. Metoden skulle kunna vara till stor nytta för branschen då den skulle kunna bidra till att minska störningarna på omgivningen. Detta kan bidra till både en mer positiv syn på bergtäkters verksamhet. Resultaten kan därmed komma såväl närboende som företag till godo. Metoden skulle också kunna användas i många andra sammanhang och branscher. Markfiltret tillverkas genom att hål borras i berget mellan sprängningsplatsen och de bostäder som ska skyddas från kraftiga vibrationer. Markfiltret gör så att en del av vågenergin reflekteras tillbaka och aldrig når huset varvid vibrationsnivåerna vid huset blir lägre. Såväl praktiska försök som vetenskapliga studier har tidigare visat att metoden fungerar för andra material. Metoden är dock oprövad i bergtäktssammanhang och för berggrund där stor variation i materialegenskaper förekommer bland annat på grund av materialsammansättning, sprickor, sprickzoner och spänningar. Teknisk akustik bidrar med att uppskatta bergets varierande materialegenskaper, designa filtret och utvärdera filtret genom mätningar i fält.

Deltagare

Patrik Höstmad (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Pontus Thorsson

Projektledare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/G...

Senast uppdaterat

2017-03-08