Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, Fas 3
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syfte och mål
- Demonstrera minst två tillverkningstekniker för kompositprodukter motsvarande en produktionstakt om 100 000 enheter/år eller tillverkad struktur motsvarande 100 ton/år. - Demonstrera en automatisk tillverkningsprocess för en flygplansstrukturkomponent med produktionstakt om 500 enheter/år.
- Identifiera och karaktärisera nya kompositmaterial med lägre tillverkningskostnader.
- Tydliggöra kravbilden för tillverkning av och material för brokonstruktioner i komposit samt identifiera lämpliga tillverkningstekniker för stora lastbärande konstruktionselement.

Förväntade effekter och resultat
En vidmakthållen och stärkt internationell konkurrenskraft för svensk transport- och byggindustri genom:
- Ökad kompetens hos svenska leverantörers och nätverk inom området.
- Ökad kunskap om rationella komposittillverkningsmetoder hos LIGHTers medlemmar.
- Ökat antal branscher och industrier som använder lättviktslösningar.
- Höjd kompetensnivå beträffande användning av kompositer för byggkonstruktioner.
- Sänkta tillverkningskostnader för strukturella kompositer med 25% till 50%, relativt en kommersiell nivå för 2010 (beroende på bransch).

Deltagare

Mohammad Al-Emrani (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

AP&T

Ulricehamn, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

SAAB aeronautics

Gothenburg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15