Fotofission och -fusion: Bortom gränsen för konventionell solenergiteknik
Forskningsprojekt, 2013 – 2015

Projektet ska utveckla teknik för att avsevärt förbättra nyttjandegraden av solljusets energi, hos befintliga och framtida solenergisystem. Genom att möjliggöra att energin från en större del av ljusspektrat i det instrålande ljuset tillvaratas kan den nya tekniken med bibehållen effekt reducera behovet av solbelyst yta med mer än 50 %, motsvarande en fördubblad verkningsgrad.

Deltagare

Bo Albinsson (kontakt)

Fysikalisk kemi

Maria Abrahamsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Damir Dzebo

Fysikalisk kemi

Victor Gray

Polymerteknologi

Fredrik Johansson

Organisk kemi

Duncan Kushnir

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Jerker Mårtensson

Organisk kemi

Kasper Moth-Poulsen

Polymerteknologi

Björn Sandén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P36436-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Fo...

Senast uppdaterat

2015-10-30