Fotofission och -fusion: Bortom gränsen för konventionell solenergiteknik
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet ska utveckla teknik för att avsevärt förbättra nyttjandegraden av solljusets energi, hos befintliga och framtida solenergisystem. Genom att möjliggöra att energin från en större del av ljusspektrat i det instrålande ljuset tillvaratas kan den nya tekniken med bibehållen effekt reducera behovet av solbelyst yta med mer än 50 %, motsvarande en fördubblad verkningsgrad.

Deltagare

Bo Albinsson (kontakt)

Professor vid Fysikalisk kemi

Maria Abrahamsson

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Damir Dzebo

Forskare vid Fysikalisk kemi

Victor Gray

Forskare vid Polymerteknologi

Fredrik Johansson

Doktorand vid Organisk kemi

Duncan Kushnir

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Jerker Mårtensson

Biträdande professor vid Organisk kemi

Kasper Moth-Poulsen

Professor vid Polymerteknologi

Björn Sandén

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Fo...

Senast uppdaterat

2015-10-30