Vehicle motion control with performance and safety guarantees
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Målet med projektet är att utveckla ett ramverk för designen av fordonets rörelsestyrning med prestations- och säkerhetsgarantier genom att använda avancerade kontrollmetoder. Vårt främsta mål är att utnyttja avancerad kontrolldesign och analysmetoder för att uppnå prestanda- och säkerhetsgarantier utan någon samtidig dramatisk ökning av verifieringsproblem.

Deltagare

Paolo Falcone (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-02309
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16