Återvinning av metaller ur uttjänta Li-jon batterier
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syftet med projektet är att möjliggöra återvinning av fler ämnen än idag ur uttjänta litium-jonbatterier genom att ta fram underlag för resurseffektiva termiska återvinningsmetoder. I projektet kommer grundläggande kunskap tas fram som möjliggör att gå vidare i större skala för att demonstrera återvinningspotentialen. Speciellt kommer aluminium, koppar och litium att studeras, men återvinning av metaller som nickel och kobolt kommer också att ingå i utvärderingen av resultaten.

Deltagare

Anne-Marie Tillman (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Johan Tivander

Forskningsingenjör vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21