Effektivare batterianvändning i elfordon
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Projektet syftar till att utveckla åldersestimerande regleralgoritmer för batterianvändningen i elfordon. Projektet avser att öka effektiviteten för batterisystem, vilket möjliggör lägre batterikostnad och minskade CO2-emissioner från elfordon under livscykeln. Med denna satsning på bättre batterikontroll finns emissionsvinster på uppskattningsvis 3g CO2/km att göra. Inom projektet kommer en teknologie doktor i batterisystemreglering på Chalmers att utbildas.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28