European Bus Systems of the Future 2 (EBSF 2)
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

European Bus System of the Future 2 (EBSF 2) utgör en fortsättning på ett tidigare project med samma namn. Det nya projektet skall bidra till utveckling av en ny generation bussystem där innovativ fordonsteknologi och infrastruktur utgör viktiga beståndsdelar. Lösningarna skall testas i flera städer i Europa.

Ambitionen är att skapa en mer positiv bild av bussen som transportmedel genom att införa lösningar som ökar bussystemets effektivitet och minskar energianvändning och kostnader. Kraven på kostnads- och energieffektiva bussystem har lett till identifiering av ett antal tekniska innovationer och strategier för att minska energianvändningen i bussar inklusive system för ’eco-driving’, intelligenta garage och underhållsprocesser, IT-lösningar och standarder.

Innovationerna har också valts ut med avseende på teknikmognad så att att de kan snabbt kan kommersialiseras vid projektets slut. Samverkan mellan Europas ledande busstillverkare, underleverantörer och operatörer förväntas leda till att projektresultaten kommer att påverka utformningen av framtida bussystem och –tjänster, ökad attraktivitet och bättre totalekonomi.

Projektledare: Umberto Guida & Michele Tozzi, UITP

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

ACTIA Nordic, Linköping

Linköping, Sweden

Asstra - Associazione Trasporti

Rome, Italy

Centro de Estudios e Investigaciones Tecnicas

San Sebastian, Spain

Consortio Transportes Madrid

Madrid, Spain

Hogia

Stenungsund, Sweden

Keolis Sverige AB

Stockholm, Sweden

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)

Gif-sur-Yvette, France

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Paris, France

Sapienza, Università di Roma

Roma, Italy

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Union Internationale des Transports Publics (UITP)

Bruxelles, Belgium

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/636300
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://ebsf2.eu/

Senast uppdaterat

2023-05-18