Från timmar till årtionden -hur påverkar variationer i last och produktion sammansättningen av Sveriges och Europas framtida elsystem?
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

För att nå klimatmålen krävs en omfattande omställning av Europas elsystem, där elproduktion från vind och sol förväntas spela en central roll. Projektet fokuserar på system med hög andel sol- och vindelsproduktion som kan vara tänkbara efter 2020, där samtidigt olika variationshanteringsåtgärder kombineras för att uppnå ett samhällsekonomiskt och resursmässigt effektivt elproduktionssystem. Projektet omfattar ytterligare modellutveckling samt modellering och analys av modellresultaten med målet att öka förståelsen för hur variationer i last och produktion påverkar sammansättningen av Sveriges och Europas framtida elsystem, inklusive betydelsen av överföringskapaciteter för import och export.

Deltagare

Lisa Göransson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39957-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-19