Miljöeffektivare organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrikke Baumann (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mathias Lindkvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: StiftelsenJGustRichert
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-24