Godstransporter i kollektivtrafikkörfält - utvärdering och konceptutveckling
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Syftet med projektet är att undersöka (baserat på empiriska studier) om det under vissa förutsättningar kan vara lämpligt att tillåta godstransporter i kollektivtrafikkörfälten. Kan detta genomföras utan att kollektivtrafikens punktlighet påverkas negativt? Vad innebär det i så fall totalt för trafikens framkomlighet och vilka blir effekterna på energianvändning och emissioner? Vilka transporter ska tillåtas och under vilka tider och på vilka vägsträckor, så att de sammanvägda effekterna blir så positiva som möjligt?

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

PostNord

Solna, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Sustainable Innovation

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Go...

Senast uppdaterat

2015-10-28