Off-peak citydistribution, Forskning etapp 1
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Forskningsprojektet studerar ´Off-peak citylogistik´, och med syftena att: 1) skapa ny kunskap genom att studera effekter och resultat av pågående försök samt testa nya lösningar, 2) kartlägga off-peak i Sverige/EU, 3) skapa förslag regelverk och sprida kunskap. Målet med projektet är att : 1) undersöka vilka affekter man kan uppnå med Off-peak citylogistik, 2) att testa nya lösningar, 3) att ta fram ett förslag på regelverk som kan användas för en bredare etablering av Off-peak gods leveranser, och 4) att sprida kunskap om nyttan och möjligheterna med Off-peak.

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Svebol Logistics

Johanneshov, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-28