MIDWEST: simulering och optimering av vågkraftverk
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till att utveckla en simuleringsplattform som ska minska osäkerheten i optimeringsprocessen för vågkraftsutveckling. Simuleringsmodellen kommer bygga på information från modeller med olika nivå av komplexitet. Målet är att utveckla en simuleringsmodell med samma noggrannhet som om endast den mest komplexa modellen använts, men med en kraftigt reducerad beräkningstid. Resultaten från projektet förväntas gynna industriella aktörer då dyra fälttester kan minskas.

Deltagare

Claes Eskilsson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02