DigiLean - Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

TBA

Deltagare

Dag Henrik Bergsjö (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04509
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26