Shape Inspection by Vision in Production (SIVPRO)
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos ett statistiskt relevant antal produkter tillverkade vid en produktionslina vid VCC i Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade och orienterade på ett löpande band som rör sig med upp till 1 m/s utan att störa befintlig installation. Förväntade effekter och resultat: Projektet syftar till att öka automationsnivån vid kvalitetskontroll. Projektet kommer att utveckla och installera ett system med potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Vidare så kommer vi att undersöka hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet. Dessa målsättningar stämmer väl överens med ambitioner inom Produktion2030 programmet.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Hexagon

Stockholm, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Optronic Partner pr AB

Skellefteå, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05190
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-12