Alger till biobaserade kemikalier - Förutsättningar för industriell odling av mikroalger i Nordeuropa
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Joshua Mayers

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

COWI

Aarhus, Denmark

Perstorp AB

Malmö, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

COWI

Projekt-id: HHT/A-127.05/knl
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06