Omkopplingsbara och avstämbara komposit-film-bulk-akustisk-våg-resonatorer (CompFBAR)
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Huvudmålet med detta projekt är experimentell demonstration av komposit-film-bulk-akustisk-våg-resonatorer (Film Bulk Acoustic Wave Resonator, FBAR) som möjliggör frekvensbandsomkoppling och kanalval (inom bandet). Dagens mobiltelefoner täcker upp till nio frekvensband med hjälp av filter-banker som består av dedikerade filter för varje frekvens. Antalet frekvensband väntas öka upp till tjugo vilket medför storleks-, prestanda-, och kostnadsproblem. Avstämbara filter anses vara det mest lovande sättet att möta dessa utmaningar. Dagens teknologier för avstämbarhet inkluderar halvledarvaraktorer, ferroelektriska varaktorer och MEMS-omkopplare. Ingen av dessa uppfyller alla kriterier för avstämbara filter i mikrovågssändare/mottagare. Idag är filter i mobiltelefoner baserade på FBAR och yt-akustisk-våg-resonatorer (Surface Acoustic Wave, SAW) som inte är avstämbara. Avstämbara FBAR baserade på DC-fält-inducerad piezoelektrisk effekt i ferroelektriska material i paraelektrisk fas är föreslagna och patenterade (via Ericsson) av sökandens forskningsgrupp. De uppfyller kraven för kanalväljande filter. Avstämbarheten för frekvensbandsomkoppling är dock långt ifrån tillräcklig. I detta projekt består kanalväljande och frekvensbandsomkopplande komposit-FBAR av två ferroelectriska filmer ovanpå varandra. Polarisationen i dessa filmer kan ha samma eller motsatt orientering beroende på polariteten av det kontrollerande DC-fältet. Frekvensbandsomkoppling möjliggörs genom att byta polaritet på spänningarna över de ferroelektriska filmerna, och kanalval genom att ändra magnituden av dessa spänningar.

Deltagare

Spartak Gevorgian (kontakt)

Adj professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-17