Siegel modulära genererande funktioner
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Westerholt-Raum (kontakt)

vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-07