Utvärdering av ny teknik för koldioxidavskiljning i industrin
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att utvärdera en ny teknik för avskiljning av koldioxid (CCS) från gasströmmar. Tekniken som avses kan använda lågvärdig restvärme i stället för högvärdig ånga vid desorption av koldioxid. Projektet bedöms som industriellt intressant då tekniken som ska utvärderas kan använda lågvärdig restvärme vid desorption av koldioxidvid vilket ofta finns tillgängligt i industrin.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 40532-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-13