Chalmers Industrial Case Study Portfolio - Contents, Structure and Example Applications
Rapport, 2019

No absract available

Författare

Elin Svensson

CIT Industriell Energi AB

Pontus Bokinge

CIT Industriell Energi AB

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Fredrik Normann

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Utvärdering av ny teknik för koldioxidavskiljning i industrin

Energimyndigheten (40532-1), 2016-03-01 -- 2017-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-29