Analys av data från händelsestyrd insamling av krockar med video
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Målet med projektet är en väsentligt fördjupad förståelse av underliggande orsaker bakom trafikolyckor för användning vid utveckling av system för att förhindra och minska effekterna av olyckor. Projektet syftar till att säkra och förstärka Chalmers/SAFERs och den svenska industrins position inom området trafiksäkerhet ur både ett akademiskt och ett kommersiellt perspektiv. Inom projektet kommer även samarbeten med strategiska organisationer från USA att förstärkas.

Deltagare

Jonas Bärgman (kontakt)

Docent vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Giulio Bianchi Piccinini

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksprevention

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06863
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-07