Utvardering av kvalitet pa fisk (FoU-Kort Avancerat 2015-2017)
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Test och utvärdering av ett pelletsfoder för odlad fisk baserat på svenska råvaror. Chalmers deltar i delprojekt 2 som gäller utvärdering av kvalitet på fisk: näringsinnehåll, textur, färg, kvalitet ex lagring.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Lantfisk AB

Bohus, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-27