Hållbar renovering av befintliga broar (SUREBridge)
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Projektet syftar till att förverkliga ett innovativt och holistiskt tillvägagångssätt (metod, teknik och beräkningsverktyg) för renovering med hjälp av fiberförstärkt polymer (FRP). Brounderhåll inklusive reparationer, förstärkning och renoveringsåtgärder, ska kunna utföras så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, på kortast möjliga tid, med den mest effektiva och hållbara resursanvändningen och med minsta möjliga störning för miljön och trafikanterna.

Deltagare

Reza Haghani Dogaheh (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Jincheng Yang

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

A.I.C.E. Consulting

Ghezzano, Italy

FiberCore Europe

Rotterdam, Netherlands

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: SUREBridge
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://surebridge.eu/

Senast uppdaterat

2020-09-02