A New Concept for Sustainable Refurbishment of Existing Bridges Using FRP Materials
Paper i proceeding, 2017

Författare

Jincheng Yang

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Reza Haghani Dogaheh

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Paolo S. Valvo

Universita di Pisa

Fabio Ricci

AICE Consulting Srl

Martijn Veltkamp

InfraCore Company

4th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, SMAR 2017
Zurich, Switzerland,

Hållbar renovering av befintliga broar (SUREBridge)

Europeiska kommissionen (FP7), 2015-10-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Husbyggnad

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-25