A New Concept for Sustainable Refurbishment of Existing Bridges Using FRP Materials
Paper i proceeding, 2017

Författare

Jincheng Yang

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Reza Haghani Dogaheh

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Paolo S. Valvo

Universita di Pisa

Fabio Ricci

AICE Consulting Srl

Martijn Veltkamp

InfraCore Company


978-3-905594-66-9 (ISBN)

4th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, SMAR 2017
Zurich, Switzerland,

Hållbar renovering av befintliga broar (SUREBridge)

Europeiska kommissionen (EU) (SUREBridge), 2015-10-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Husbyggnad

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-25