Simuleringsmodell för drift- och underhållsstrategi av flytande vågkraftverk – analys av utmattning, nötning, och inverkan av biofouling för effektiv och lönsam energiutvinning
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet syftar till att möjliggöra en sänkning av kostnaden per energienhet för punktabsorberande vågenergiomvandlare med 50 % genom utveckling av avancerade systemmodeller och scenariobaserade simuleringar med dessa. Projektet har som mål att öka tillförlitligheten i en tidigare utvecklad systemmodell, ta fram industrirelevant kunskap och industriellt användbara verktyg samt skapa forskningsleveranser av hög internationell klass.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Corpower Ocean AB

Stockholm, Sweden

NKT Cables AB

Falun, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P36357-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06