Besparingspotential för likströmsdistribution – En förstudie
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektets övergripande syfte är att bidra till att minska energiförluster i slutdistributionen av elenergi till byggnader samt vid konvertering av elenergin till användbar form för elapparater i byggnader. Projektet syftar till att undersöka besparingspotentialen genom att använda teknik för att konvertera växelström till likström fram till energianvändningen i byggnader. Studien genomförs på ett typfall, men resultaten kan därefter flyttas vidare till andra byggnadskonfigurationer.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-01