Koksomvandling i indirekt förgasning i fluidiserade bäddar
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att förbättra kunskapen om koksomvandling i storskaliga förgasningsanläggningar. Koksomvandling är en nyckelfaktor för förgasningsprocessen, både för att uppnå ett optimalt rågasutbyte och då det är en viktig parameter för styrning av processen. Projektet leder till att förgasningstekniken kommer närmare kommersialisering.

Deltagare

Robert Johansson (kontakt)

Projektledare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Anton Larsson

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Louise Lundberg

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28