Ren och flexibel användning av nya och svåra biomassabränslen i små- och mellanskalig förbränning (BIOFLEX!)
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Inom projektet är målet att öka bränsleflexibiliteten och innovationspotentialen för användningen av svåra fasta biobränslen i små- och mellanskalig värme- och kraftvärmeproduktion.

Den svenska delen av projektet kommer att bidra med forskning om asktransformation och fastbäddsförbränning som i industriell tillämpning förväntas ge upphov till nya bränsledesignkoncept och tekniklösningar.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Reinbek, Germany

BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH

Graz, Austria

BTI - Office of Technology and Engineering Jan Gumkowski

Poznan, Poland

Institute of Power Engineering (IEn)

Warszawa, Poland

KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

St.Margarethen, Austria

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Opcon AB

Stockholm, Sweden

POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH

Weissenbach, Austria

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials (TFZ)

Straubing, Germany

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41875-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://bioflex-eranet.eu/

Senast uppdaterat

2018-09-06